Englishwipo logowipo logo
World Intellectual property Organization
 

Späť na MPT

 

Úvod

Schéma
RCL
Heslár
Kompilácia
Korigendum
Slovná rešerš
Krížová rešerš
Prístup pomocou URL
Kompletný text

ÚPV SR o MPT

WIPO o MPT

Návod k MPT

Informácie o publikácii MPT v slovenskom jazyku na internete

Úvod

Vitajte v prostredí internetovej publikácie Medzinárodného patentového triedenia (MPT) v slovenskom jazyku, prevádzkovanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) s podporou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Táto stránka obsahuje pomocné informácie a tipy na používanie internetovej publikácie. Podrobnejšie informácie o systéme MPT a ďalších systémoch patentového triedenia sú uvedené na webovom sídle ÚPV SR a v Návode k MPT (prepojenia na ľavej strane v menu).


Prostredie tejto internetovej publikácie umožňuje zobrazovať systém MPT v rôznych náhľadoch a v dvoch jazykových verziách - v slovenskom preklade, v anglickom origináli alebo v oboch jazykoch súčasne. Náhľadmi sú:

Horizontálne usporiadané štítky
 

· Schéma obsahuje rôzne vydania MPT. Zobrazené vydanie indikuje rok a dvojciferné číslo v rámčeku vľavo pod názvom “Version” . Schéma zahŕňa ilustrácie a definície podtried a hlavných skupín (zatiaľ nie sú dostupné v tejto publikácii, zobraziť ich možno vo vydaní MPT v autentických jazykoch na stránke WIPO);

· RCL z angl. Revision Concordance List, obsahuje prevodník symbolov MPT na základe zmien medzi dvomi bezprostredne po sebe nasledujúcimi vydaniami. V prevodníku sú zobrazené symboly MPT v dvoch po sebe nasledujúcich vydaniach a ich zmeny v rámci príslušnej revízie MPT; 

· Heslár obsahuje zoznam výrazov v MPT s odkazom na príslušné miesta triedenia (zatiaľ nie je dostupný v tejto publikácii, použite vydanie MPT v autentických jazykoch na stránke WIPO);

· Kompilácia obsahuje zoznam všetkých zmien medzi dvomi bezprostredne po sebe nasledujúcimi vydaniami s indikáciou zmien priamo v príslušnej časti textu MPT;

· Korigendum obsahuje zoznam zmien a opráv v údajoch MPT v rámci jedného vydania (ak existuje);


Samostatné okná
 

· Definície MPT (zatiaľ nie sú dostupné v tejto publikácii, zobraziť ich možno vo vydaní MPT v autentických jazykoch na stránke WIPO)

· Ilustrácie v schéme (zatiaľ nie sú dostupné v tejto publikácii, zobraziť ich možno vo vydaní MPT v autentických jazykoch na stránke WIPO)

· Definície používaných termínov v slovníku definícií MPT alebo v slovníku Návodu k MPT.

Usporiadanie MPT:

Informácie o význame a usporiadaní informácií o MPT v jednotlivých náhľadoch sú uvedené v Návode k MPT.

Výber funkcií:

Ponuka s funkciami sa nachádza v ľavej časti stránky a jej obsah závisí od zobrazeného náhľadu.

Funkcie vyhľadávania:

· Slovná rešerš na vyhľadávanie výrazov v textovej časti schémy úplného MPT, Heslára a vo všetkých definíciách k MPT.

· Krížová rešerš na vyhľadávanie miest odkazujúcich na zadaný symbol MPT alebo jeho podskupiny.

· Fuzzy (TACSY) je nástroj na vyhľadávanie v MPT zadaním otázky v prirodzenom jazyku. Je alternatívou k slovnej rešerši a jej predchodcom z obdobia, keď slovná rešerš nebola priamou súčasťou aplikácie MPT (staršie verzie). Vykonáva sa len v anglickom alebo francúzskom jazyku priamo na stránkach WIPO - TACSY, kam príslušné prepojenie smeruje.

Automatický asistent MPT:

· Textová kategorizácia (IPCCAT) je nástroj na asistenciu pri zatrieďovaní podľa MPT. Je ďalšou alternatívou k slovnej rešerši. Umožňuje automatizovane vyhľadať a navrhnúť zatriedenie pre zadaný text v anglickom alebo francúzskom jazyku priamo na stránkach WIPO - IPCCAT, kam príslušné prepojenie smeruje. Nástroj je len doplnkovou pomôckou pri zatrieďovaní a ním vykonané zatriedenie môže vykazovať isté skreslenie alebo nepresnosti.

Prístup použitím URL:

Náhľady internetovej publikácie MPT je možné otvárať hyperlinkami z iných aplikácií použitím parametrov URL.

Viac informácií v dokumente s názvom URL Parameters for IPC Internet Publication na stránke WIPO.

Kompatibilita internetových prehliadačov

Kompatibilita tohto systému je zabezpečená pre Internet Explorer 7 a Mozilla Firefox 3.

Zobrazenie výsledkov: interakcia používateľa a čas odozvy

Tento systém predstavuje dynamickú prezentáciu databázy MPT; v prípade problémov s výkonom zvážte zmenu nastavenia položky "Počet zobrazených hesiel" v Schéme.